Velmerin seikkailuleiri

Velmerin seikkailuleiri on Lasten Seikkailuleirit ry:n järjestämä leirikonsepti. Velmerin seikkailuleirin
kohderyhmä on 6-12 vuotiaat. Järjestämme leirejä Lapissa. Leirien ajankohtina on koulujen lomaajat
sekä viikonloppuja ympäri vuoden. Järjestämme niin yöleirejä kuin päiväleirejä. Leirit ovat 5
vuorokauden mittaisia tai viikonloppuleirejä.

Velmeri apinan leireillä opettelemme tärkeitä asioita kuten ensiapua ja yhdessä toimimista. Leirillä
lapsi oppii toimimaan kiperissäkin tilanteissa hätääntymättä. Sosiaalisia taitoja kehitämme
toimimalla paljon ryhmissä, joissa lapset saavat itse toimia ja ohjata omaa toimintaansa. Tällä
tavalla saamme lasten omat ajatukset ja vahvuudet parhaiten esiin.

Tärkeimmät toimintaamme ohjaavat tekijät ovat kiireettömyys ja lapsen kuunteleminen.

Kiirettömyys leiritoiminnassa näkyy sillä tavalla, että aikataulut ovat viittellisiä eikä ohjelmaa ole
välttämättä pakko aloittaa tai lopettaa tiettyyn aikaan. Aika on suhteellinen käsitys leirillämme.

Kuuntelemme lapsia paljon ja haluamme heille parhaimman mahdollisen leirikokemuksen. Tähän
olemme varautuneet mm. riittävällä ohjaaja määrällä. Emme keskeytä lapsen tarinaa vetoamalla
ohjelman alkamiseen, vaan ohjelma voi alkaa vasta myöhemmin tai sovitaan jokin toinen ratkaisu
asiaan. Lapsia kuunnellaan myöskin ohjelman toteuttamisen kannalta sillä tavalla, että annetaan
heille vaihtoehtoinen toteuttamistapa ohjelmaan. Toinen haluaa tehdä asian ja toinen kuunnella.
Tähän annamme mahdollisuuden.

Leireillä opettelemma paljon erilaisia tärkeitä asioita unohtamatta hauskanpitoa ja liikuntaa.
Leireillä saattaa oppia:

– Kuinka toimitaan pitkittyneen sähkökatkoksen aikana
– Kuinka selviydyn jos eksyn metsään
– Ensiapua
– Yhteisöllisyyttä
– Kärsivällisyyttä
– Omien vahvuuksien hyödyntämistä
– Uusia asioita

LEIRILLÄ SAA IKIMUISTOISEN ELÄMYKSEN!