Toimintaa ohjaavat tekijät

Lasten seikkailuleirit ry:n toiminnan tärkein tavoite on järjestää tapahtumia lapsia varten, lapset edellä. Haluamme, että kaikilla lapsilla on hauskaa ja paras mahdollinen kokemus kanssamme. Tätä tavoitetta tukemaan olemme kehittäneet periaatteiksemme ”Sormien tehtävät”, jotka kaikki omalta osaltaan tekevät kokemuksesta mahdollisimman hyvän kaikille lapsille.

Sormien tehtävät

Peukalo: Jokaisella lapsella on oikeus oppia ikätasonsa mukaisia taitoja.Pidämme tärkeänä, että kaikki lapset otetaan huomioon yksilöinä, ja heille tarjotaan mahdollisuus oppia heille kuuluvia taitoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyödynnämme monia eri opetustyylejä ja lähestymistapoja asioihin, jolloin varmistamme jokaisen saavan itselle toimivaa opetusta. Kuuntelemme lapsia ja pyrimme saamaan tehtävistä sopivia – ei liian helppoja muttei liian vaikeitakaan.

Etusormi: Kiireettömyys.

Jotta voidaan pitää huoli jokaisen lapsen mukana pysymisestä ja viihtymisestä, toiminnan on oltava kiireetöntä. Meillä on aina aikaa vastata lasten kysymyksiin ja käydä asioita läpi. Aikataulu tehdään jo lähtökohtaisesti löyhästi ja siitä joustetaan aina tarpeen ollessa. Yhteisessä toiminnassa mennään hitaimman mukaan ja nopeille järjestetään jotain ylimääräistä, jottei kenellekään tulisi tylsää tai kiire.

Keskisormi: Älä kiusaa!

Otamme kaikki kiusaamistilanteet todella vakavasti ja puutumme kiusaamiseen heti, kun sellaista havaitsemme. Lähdemme liikkeelle jo ehkäisystä: keskustelemme kiusaamisesta, teemme selkeät pelisäännöt lapsille ja rohkaisemme kertomaan aikuisille, jos kokee tulevansa kiusatuksi. Häiriköijä(t) poistetaan aina tilanteesta ja asianosais(t)en kanssa – tai jos tarpeen, niin yhteisesti – keskustellaan asiasta.

Nimetön: Se mitä tehdään, tehdään sydämellä.

Tämä ohjenuora koskee niin lapsia kuin aikuisiakin. Kun jokainen sitoutuu ja on asiassa täysillä mukana, on kaikilla mukavampaa. Vähän sinnepäin -asenteella ei yleensä synny parhaita tuloksia, joten yrittäkäämme aina kaikkemme ja keskittykäämme asiaan, liikoja kuitenkaan keltään vaatimatta. Tehdään siis sydämellä myös siinä mielessä, että pidetään inhimillinen ote ja ollaan empaattisia.

Pikkusormi: Lapsella on oikeus turvallisuuteen ja tulla hyväksytyksi sellaisena, kuin hän on.

Teemme kaiken voitavamme huolehtiaksemme niin lasten fyysisestä kuin henkisestäkin turvallisuudesta. Toimintaan osallistuvilta aikuisilta edellytetään ensiaputaitoa, jolla varmistetaan avun olevan aina lapsen ulottuvilla. Kaikki aikuiset ovat myös valmiita kuuntelemaan lasten murheita, eikä ketään syrjitä minkään perusteella, vaan toiminnassamme saa olla rohkeasti oma itsensä.