PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Lasten seikkailuleirit ry, kotipaikkakunta Oulu

2. Lasten seikkailuleirit ry:n toiminnan tärkein tavoite on järjestää leirejä ja tapahtumia lapsia varten, lapset edellä. Haluamme, että kaikilla lapsilla on hauskaa ja paras mahdollinen kokemus kanssamme. Tätä tavoitetta tukemaan olemme kehittäneet toimintaamme ohjaamaan ”Sormien tehtävät”, jotka kaikki omalta osaltaan tekevät kokemuksesta mahdollisimman hyvän kaikille lapsille.

3. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.